Kontakt

Dane kontaktowe

Patio Color Sp. z o.o.

ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa

tel. 22 886 40 11
fax. 22 886 40 11

e-mail: biuro@patiocolor.com.pl

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000125457
NIP: 526 00 05 445
Regon: 010213745

Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
Kapitał wpłacony: 100 000,00 zł

Bank Zachodni WBK S.A.
nr konta: 23 1090 2851 0000 0001 2196 7788

Członkowie zarządu

Andrzej Komendant - Prezes Zarządu

Szukasz NaJBLIŻsZego SKLEPU PATIO COLOR?
ZOBACZ LISTĘ SKLEPÓW.

POBIERZ
GAZETKĘ
download
x