marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Emulsja akrylowa ekoprofit do wnętrz

Emulsja akrylowa EKOPROFIT do wnętrz przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Wyprodukowana została na bazie najnowszej generacji żywic akrylowych i spełnia wymogi szeroko pojętej ekologii. Farba nie zawiera żadnych rozpuszczalników, mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu możemy bez żadnych obaw polecić nasz wyrób do szerokiego stosowania. Płaszczyzny pomalowane farbą EKOPROFIT charakteryzuje przyjemna dla oka śnieżno-matowa biel, a podwyższone krycie wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby. Produkt ten tworzy powłoki o wysokich walorach estetycznych, zapewniając jednocześnie prawidłowe oddychanie ścian. Wyrób przeznaczony jest do renowacyjnego malowania wnętrz.


- idealne krycie powierzchni - matowa - zapewnia oddychanie ścian - super biel - łagodny zapach - przyjazna dla środowiska - do stosowania wewnątrz


Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być suche, nośne i mocne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (oczyszczone z kurzu oraz tłustych plam). Powierzchnie silnie chłonące wodę zagruntować dostępnymi na rynku preparatami akrylowymi. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Uwaga: Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. Malując zbyt słabe podłoże ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby. Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów. Przygotowanie produktu: Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). W celu uzyskania odpowiedniego efektu dekoracyjnego zaleca się dwukrotne malowanie farbą. Sposób nakładania: emulsja EKOPROFIT może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), przy czym do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą pitną (ok. 0,05-0,10 litra wody na 1 litr farby); w szczególności na powierzchniach o znacznej porowatości. Do osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest 2-3 krotne malowanie. Dla odświeżenia powierzchni malowanych wcześniej na biało wystarczające może być 1-krotne malowanie (równomiernie naniesiona warstwa wałkiem). Kolejną warstwę można nanosić po upływie 2-3 godzin – przy zachowaniu standardowych warunków.


Unikać zanieczyszczenia oczu. W razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji.


Dopuszczony do stosowania w budownictwie Posiada Atest Higieniczny Krajowa Deklaracja Zgodności: Nr 76/2008 wystawiona dnia 02.04.2008r. Polska Norma: PN-C-81914:2002 Kat.A1.Dopuszczalna zawartość LZO od 2007 r.-75 g/l. Produkt zawiera poniżej 75 g/l


Temperatura pracy: temperatura podłoża i powietrza powyżej minimum +8 C, Przechowywanie: należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych i szczelnych opakowaniach, w zakresie temperatury od +5 C do +35 C (dotyczy również temperatury podłoża) oraz czystych i suchych pomieszczeniach. Chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem! Zużycie: do 10 m2/l (wydajność przy jednej warstwie) Sposób: nanoszenia pędzel, wałek, natrysk Schnięcie: 2 godziny Nanoszenie następnej warstwy: po 2 godzinach Ilość warstw: 1 - 3 Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji