Kontakt

Dane kontaktowe

Patio Color Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 16
02-255 Warszawa

tel. 22 886 40 11
fax. 22 886 40 11

e-mail: biuro@patiocolor.com.pl

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000125457
NIP: 526 00 05 445
Regon: 010213745

Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
Kapitał wpłacony: 100 000,00 zł

Bank Millennium S.A.
nr konta: 51 1160 2202 0000 0003 5239 1283

Członkowie zarządu

Mariusz Barszcz
Bartosz Zmorzyński

Szukasz NaJBLIŻsZego SKLEPU PATIO COLOR?
ZOBACZ LISTĘ SKLEPÓW.