marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Emulsja zewnętrzna - Extra biała

PROFIT farba extra biała emulsyjna zewnętrzna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania elewacji budynków. Nadaje się również do malowania sufitów i ścian wewnątrz pomieszczeń. Można ją stosować do aplikacji na wszelkiego rodzaju podłoża budowlane, takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki, a także drewno (po uprzedniej impregnacji). Daje matowe, gładkie, niepękające powłoki.


-odporna na warunki atmosferyczne -idealne krycie powierzchni -doskonała trwała biel -zapewnia oddychanie ścian -przyjazna dla ludzi i środowiska -do stosowania na zewnątrz -nadaje się do wymalowań wewnętrznych


Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu i brudu oraz tłustych plam. W przypadku problemów z tłustymi plamami, jak również stwierdzenia potrzeby wzmacniania i tym samym redukcji chłonności podłoża, zaleca się zastosować głęboko penetrujący preparat Aktiv Grunt lub Reno Grunt. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi należy dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża, natomiast powierzchnie pokryte farbami emulsyjnymi zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Uwaga: Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. Malując zbyt słabe podłoże ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby. Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów. Przygotowanie produktu: Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). W celu uzyskania odpowiedniego efektu dekoracyjnego zaleca się dwukrotne malowanie farbą. Sposób nakładania: PROFIT może być nanoszony wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), przy czym do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą pitną (ok. 0,05-0,10 litra wody na 1 litr farby); w szczególności na powierzchniach o znacznej porowatości. Do osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest dwukrotne malowanie. Do malowania pierwszej warstwy można rozcieńczyć farbę wodą (max 5%). Drugą warstwę maluje się farbą nierozcieńczoną.


Unikać zanieczyszczenia oczu. W razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji.


Temperatura pracy - temperatura podłoża i powietrza powyżej minimum +5 C, Kolor: biały Przechowywanie: należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych i szczelnych opakowaniach, w zakresie temperatury od +5 C do +35 C (dotyczy również temperatury podłoża) oraz czystych i suchych pomieszczeniach. Chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem! Zużycie: od 6 do 10 m2/l (wydajność przy jednej warstwie), zależnie od chłonności i struktury podłoża zużycie może ulec dużym wahaniom, dlatego dokładne zużycie należy ustalić poprzez próby na właściwym podłożu Sposób nanoszenia : pędzel, wałek, natrysk Rozcieńczanie: wodą do 5% Schnięcie: około 2 godziny Nanoszenie następnej warstwy: po 2 godzinach Ilość warstw: 2 - 3 Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji