marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Klej do płyt styropianowych

Jednoskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników, utwardzający się pod wpływem pary wodnej klej poliuretanowy do mocowania płyt styropianowych, do aplikacji przy pomocy pistoletu do piany.


- niskoprężny - niska wodochłonność - bardzo dobra termoizolacyjność - wysoka stabilność wymiarowa w czasie - precyzja i kontrola nakładania - bardzo krótki czas przygotowania produktu do pracy w stosunku do tradycyjnych zapraw klejowych - bardzo dobre własności robocze, komfort i czystość pracy, lekki transport, duża łatwość magazynowania i nakładania - do aplikacji wystarczy pistolet do piany - brak ryzyka powstania mostków termicznych na skutek dostania się kleju w szczeliny między płytami - po utwardzeniu chemicznie neutralny, odporny na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni - dobrze przyczepny do betonu, gazobetonu, bloczków silikatowych, zapraw tynkarskich i murarskich, drewna, stali, metali - zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów - nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu


- ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą bezspoinową - termoizolacja fundamentów, ścian piwnic i tym podobnych podziemnych części budynków - wypełnianie szczelin pomiedzy płytami styropianowymi, szczelin powstałych na skutek docinania płyt - dylatacje pionowe w murach - izolacja cieplna dachów i stropodachów - uszczelnianie złączy. Np. przy parapetach, płytkach parapetowych, płytach balkonowych, oknach piwnicznych czy oknach w przyziemiu


750 ml blaszana butla


KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 36/PRF011898 z 2.01.2017


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: PROFIT KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Klej do płyt styropianowych

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Mocowanie płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) – styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (np. betonu, ceramiki itp.) przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS), w systemach, w których płyty izolacji cieplnej są jednocześnie mocowane mechanicznie

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

DEN BRAVEN EAST Sp. z o.o., ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo

DEN BRAVEN ROMANIA, Strada Rasaritului, nr. 51 (DN7), Buftea, Ilfov 070000

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

DEN BRAVEN EAST Sp. z o.o., ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji:

b) Krajowa ocena techniczna: Aprobata techniczna ITB AT-15-8498/2015 + Aneks 1 do 5 z 3.03.2015

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa (AC 020), ITB-0689/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania - Deklarowane właściwości użytkowePrzyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji) % - ≤ 1

Wytrzymałość na ścinanie, kPa - ≥ 70

Moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu, kPa - ≥ 450

Stabilność wymiarów, %, po 48 h w temperaturze +70°C i wilgotności względnej 90% w kierunku:

- długości ± 5

- szerokości ± 4

- grubości ± 6Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni, MPa, połączenia EPS - spoina klejowa (8 mm) - beton, wykonanego:

- w warunkach laboratoryjnych - ≥ 0,10

- po czasie otwartym 9 min. - ≥ 0,10

- w temperaturze 0°C - ≥ 0,08

- w temperaturze +35°C i wilg. wzgl. 30% - ≥ 0,08

- przy modyfikacji grubości spoiny (15 mm) - ≥ 0,08Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni, MPa, połączenia XPS - spoina klejowa (8 mm) - beton, wykonanego:

- w warunkach laboratoryjnych - ≥ 0,14

- po czasie otwartym 9 min. - ≥ 0,11

- w temperaturze 0°C - ≥ 0,10

- w temperaturze +35°C i wilg. wzgl. 30% - ≥ 0,08

- przy modyfikacji grubości spoiny (15 mm) - ≥ 0,089. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.