marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Uszczelniacz akrylowy

Plastyczno-elastyczna, jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie dyspersji akrylowej.


- dobrze łączy się z wieloma materiałami budowlanymi, także z wilgotnymi powierzchniami - daje się dobrze pokrywać farbami alkidowymi i akrylowymi - odporny na mróz - nie powoduje korozji metali - bardzo łatwy w nakładaniu - wysoce rozciągliwy: ok. 500%


Biały, brązowy i szary. Opakowanie 300 ml - plastikowe kartusze.


W oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy, w temperaturze od +5 C do +25 C.


- wewnętrzne szczeliny (spoiny) przy ramach drewnianych i metalowych na betonie, murze kamiennym i ceglanym - szczeliny pod parapetami, między schodami a ścianami - uszczelnianie listew ściennych między ścianami - łączenie i uszczelnianie płyt stropowych - uszczelnianie szczelin, gdzie występują niewielkie ruchy (połączenia płyt) - maksymalne łączne odkształcenie do 8 % - nie nadaje się do szczelin, które są poddawane ciągłemu oddziaływaniu wody i wilgoci.


Rodzaje powierzchni - anodyzowane aluminium, lakierowane drewno, beton, azbest, cegła, szkło, płytki ceramiczne itp. Przygotowanie - silnie porowate podłoża powinny być wstępnie pokryte mieszanką silikonu z wodą w stosunku 1:2 Stan podłoża - powierzchnie muszą być czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń. Podłoże może być wilgotne.


Minimalna szerokość: 5 mm Maksymalna szerokość: 25 mm


Narzędzia - pistolety ręczne lub pneumatyczne. Temperatura otoczenia - od +5o C do +40o C. Zalecenia - należy zdjąć nakrętkę, naciąć ją pod kątem na szerokości odpowiadającej wielkości spoiny. Po nałożeniu masy należy ją w ciągu 5-10 minut wygładzić przy pomocy szpachelki. Dobrym środkiem pomocniczym jest terpentyna. Jeżeli używamy silikonu akrylowego na zewnątrz, należy zadbać o to, aby w przeciągu 5 godzin wypełnione szczeliny nie były poddawane działaniu deszczu, a później były zabezpieczone przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi. Nie stosować silikonu akrylowego w miejscach, gdzie niemożliwe jest odparowanie wody, ponieważ masa nie stwardnieje i będzie nieodporna na jej wpływ. Środki czyszczące - zaraz po zakończeniu pracy narzędzia i ręce można umyć wodą. Zaschniętą masę można usunąć przy pomocy środków tri lub MEK. Bezpieczeństwo ogólne - UWAGA! Chronić przed dziećmi. Atesty - Państowowy Zakład Higieny. Silikon akrylowy spełnia warunki międzynarodowej normy SNJF. Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2211/96 Certyfikat nr 10395/96 na znak bezpieczeństwa.


Charakter: plastyczno-elastyczny Ciężar właściwy: 1,60 Konsystencja: tiksotropowy Kożuszenie: 15 minut, w temperaturze 23o C i 50% wilgotności Kurczenie się: około 15 % Przyczepność: doskonała do wielu powierzchni Czas twardnienia: 1 do 2 tygodni w zależności od warunków klimatycznych i głębokości spoiny Dopuszczalne odkształcenie: 12,5 % Odporność termiczna: Od -20o C do 75o C Absorpcja wody: pod wpływem wody pęcznieje i pogarszają się jego własności mechaniczne Możliwość naprawy: tym samym materiałem