marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Uszczelniacz dekarski bitumiczny

Stosuje się do uszczelniania dachów, rynien, kominów wentylacyjnych. Znakomicie sprawdza się do wypełniania złączy i szczelin, naprawy przecieków, klejenia papy, styropianu, pianki i innych materiałów pokryciowych.

Uniwersalny, trwały klej - uszczelniacz dekarski na bazie bitumu i elastomerów.


- doskonała przyczepność do rozmaitych powierzchni bitumicznych i mokrych - doskonała odporność na "spływanie", nie ścieka po nałożeniu - nie jest łatwopalny - dobra przyczepność do materiałów i płyt izolacyjnych, zaraz po zamocowaniu zapewnia odporność na zerwanie przez wiatr - nie daje się malować


Czarny


300 ml - plastikowe kartusze


W oryginalnym opakowaniu co najmniej 6 miesięcy, w temperaturze od + 5 stopni C do + 25 stopni C


- do uszczelniania przecieków, wypełniania szczelin i pęknięć - do przeprowadzania awaryjnych napraw dekarskich, nawet w mokrych warunkach - do mocowania papy i innych materiałów bitumicznych na dachach - jako uniwersalny uszczelniacz tam, gdzie nie można stosować mas rozpuszczalnikowych - do wypełniania i uszczelniania szczelin na fryzach, kopułach, prześwitach, kominach wentylacyjnych, kanałach odwadniających, itp. - jako klej do mocowania materiałów izolacyjnych, takich jak poliuretan, styropian i innych rozmaitych podłoży


Rodzaje powierzchni - materiały bitumiczne, kamienne, masy plastyczne, stal, drewno, pokrycia izolacyjne, itp. Przygotowanie - przed nałożeniem masy podłoże należy oczyścić i usunąć luźne cząsteczki. Na bardzo mokrych powierzchniach zaleca się przeprowadzenie wcześniejszego testu przyczepności. Stan podłoża - powierzchnie muszą być czyste, wolne od kurzu, piasku, luźnych cząsteczek i innych zanieczyszczeń. Powierzchnie nie muszą być całkiem suche.


Minimalna szerokość: 4mm Maksymalna szerokość: 25mm Maksymalna głębokość: 16mm


Narzędzia - nakładać przy pomocy pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Temperatura otoczenia - od +5o C do +23o C Zalecenia - należy zdjąć nakrętkę, naciąć końcówkę tuby, ponownie nałożyć nakrętkę i naciąć ją pod kątem na szerokości odpowiadającej wielkości spoiny. Po nałożeniu masy należy ją w ciągu 5 - 10 minut wygładzić przy pomocy szpachelki. Dobrym środkiem pomocniczym jest roztwór mydła. Środki czyszczące - narzędzia można umyć terpentyną, itp. Ręce można umyć wodą z mydłem. UWAGA! Chronić przed dziećmi. Atesty - Państwowy Zakład Higieny.


Charakter: plastyczno - elastyczny Ciężar właściwy: 1,2 Konsystencja: tiksotropowy Kożuszenie: 5 minut, w temperaturze 23o C i 50% wilgotności Czas twardnienia: około 2 mm dziennie, w temperaturze 23o C i 50% wilgotności Przyczepność: doskonała do wielu podłoży. Posiada doskonałe wskaźniki przyczepności wg B.D.A kwalifikacji jakościowej 500 A 08 dla klejów na zimno A Czas twardnienia: 1 - 2 tygodni, w zależności od rodzaju powierzchni, warunków atmosferycznych, grubości nałożonej masy, itp. Właściwości po stwardnieniu: - Consuspenetration w temp. 25o C, 0,1mm - 40 - punkt skraplania o C - 200 - odporność na łuszczenie wg DIN 30670 (5 cm szer., 1,5 mm grubości na stali) 10 mm na minutę, N/5 cm - 20 20 mm na minutę, N/5 cm - 30 50 mm na minutę, N/5 cm - 50 - test przyczepności na betonie (1 mm grubości) N/m2 - 15000 Odporność na wiatr: maksymalna odporność na ciśnienie wiatru wg J.B.B.C. T.N.O. = 75%, przy ciśnieniu 1,8 MPa (przy 5 paskach o grubości 40 mm/m2 ) Odporność termiczna: od - 20 o C do + 70 o C