marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Tynkolit

Środek gruntujący pod tynki mineralne, akrylowe i mozaikowe, produkowany na bazie dyspersji akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłonności podłoża nie zmniejszając jego paroprzepuszczalności. Nie zawiera rozpuszczalnika. Ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich przyczepność do podłoża. Barwiony pod kolor masy tynkarskiej wyrównuje kolorystykę tynków drapanych. Odporny na działanie czynników atmosferycznych.Środek gruntujący pod tynki mineralne, akrylowe i mozaikowe, produkowany na bazie dyspersji akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłonności podłoża nie zmniejszając jego paroprzepuszczalności. Nie zawiera rozpuszczalnika. Ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich przyczepność do podłoża. Barwiony pod kolor masy tynkarskiej wyrównuje kolorystykę tynków drapanych. Odporny na działanie czynników atmosferycznych.


Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe, oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od rys i wykwitów solnych oraz jednolicie suche na całej powierzchni. Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem należy pokryć środkiem grzybobójczym, a następnie oczyścić mechanicznie szczotkami albo twardymi gąbkami, strumieniem wody pod ciśnieniem lub gorącą parą wodną i ponownie pokryć środkiem grzybobójczym. Powierzchnie spękane i zarysowane należy naprawić. Zaprawy w reperowanych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz piaszczące należy przed naniesieniem środka gruntującego TYNKOLIT-T pokryć preparatem o nazwie GRUNTOLIT-W ipozostawia do wyschniecia co najmniej 2 godzin. Powierzchnie nieprzewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem środków gruntujących osłonić.


W miejscach suchych, chłodnych (nie nasłonecznionych), zabezpieczonych przed działaniem mrozu, w nie uszkodzonym opakowaniu, nie dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji.


Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć ją wodą. Zaleca się używanie rękawic i odzieży ochronnej.


Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej: po 24 godzinach od naniesienia Czas otwartego schnięcia: ok. 4 godzin Kolor: biały lub dobrany do koloru tynku Zużycie: 0,2-0,25 kg/m (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)