marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Wysokoelastyczna zaprawa klejąca

Zaprawa klejąca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego i organicznego, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i elastycznością.


Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier. gres, mozaika porcelanowa), płytek cementowych i lastrykowych, płytek z nienasiąkliwego kamienia naturalnego. Nadaje się również do płytek ciężkich oraz płytek o dużych formatach. Stosowanie zaprawy klejącej PROFIT zalecane jest na powierzchniach trudnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w tym także na tarasach i balkonach (o spadku > 2%). Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, sztywne wiórowe płyty ościenne, jastrychy cementowe (o wilgotności < 2%) zwykłe i z ogrzewaniem podłogowym, jastrychy anhydrytowe (o wilgotności < 0,5%) zwykłe i z ogrzewaniem podłogowym, wewnętrzne lane asfalty z posypką piaskową, maty podłogowe zastępujące jastrychy, stare wewnętrzne okładziny z płytek ceramicznych. Zaprawa nadaje się również do mocowania materiałów termoizolacyjnych na niedużych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz izolacji akustycznej wewnątrz pomieszczeń.


Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 3 godziny (w temperaturze otoczenia +20°C) Czas otwartego schnięcia: >= 30 minut Wydajność 1 m2 przy 1 mm grubości / 1,9 kg Zużycie orientacyjne 4 – 5 kg / 1m2 Użytkowanie posadzki po 72 godzinach Fugowanie po około 48 godzinach Minimalna grubość warstwy 2 mm Maksymalna gubość warstwy 10 mm