marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Zaprawa do klinkieru - cementowa

Przeznaczona jest do wznoszenia murów wewnętrznych i zewnętrznych z klinkierowej cegły licującej z jednoczesnym wykonaniem spoiny pełnej (kolorowej). Nadaje się do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, a także ogrodzeń i kominów. Zalecana grubośc spoin 12-15 mm. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, na wyodrębnionym fragmencie muru należy stosować zaprawę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej, a do jej przygotowania używać zawsze takiej samej ilości wody zarobowej.


Temperatura stosowania: + 8 °C do + 25°C Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: maksymalnie 3 godziny Czas ochrony świeżego muru przed zawilgoceniem i nasłonecznieniem: minimum 14 dni Zużycie orientacyjne: 45 – 55 kg/m2 muru o grubości 1 cegły pełnej