marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Zaprawa tynkarska

Zaprawa tynkarska PROFIT jest suchą mieszaniną zaprawową, złożoną z cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek specjalnych. Mrozoodporna - nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.


Około 1,3-1,5 m warstwy grubości 10 mm z 25 kg suchej zaprawy.


Zaprawę tynkarską stosuje się do otrzymania jednowarstwowych podkładów tynkarskich (o grubości minimum 8 mm) oraz jako tynk nawierzchniowy na ścianach i sufitach. Można ją stosować na podłożach utwardzonych w drodze odparowywania wody oraz w zasadzie na wszystkich innych podłożach budowlanych. Nadaje się również jako podkład tynkarski przy stosowaniu nawierzchniowo tynków artystycznych, żywicznych i mineralnych, w tym zacieranych lub strukturalnych.


Przechowywać w suchym miejscu, poza dostępem dzieci. Ewentualne zabrudzenia na rękach, narzędziach i ubraniu, usuwać przy użyciu wody, najlepiej bezpośrednio po ich powstaniu, względnie po zakończeniu prac betoniarskich. Zaleca się osłaniać przed zabrudzeniem powierzchnie, które nie mają być pokryte tynkiem, plandekami lub folią ochronną. Chronić skórę, oczy i przewód pokarmowy przed podrażnieniem - w przypadku podrażnienia przemyć obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Stosować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.


Powierzchnie przeznaczone do pokrycia zaprawą tynkarską PROFIT powinny być spoiste i oczyszczane z kurzu oraz tłustych zabrudzeń. Elementy luźne i obsypujące się usunąć - ubytki i spękania uzupełnić masą szpachlową lub gipsem. Podłoża silnie nasiąkliwe zagruntować wcześniej preparatem gruntującym lub co najmniej silnie zwilżyć wodą. Sposób nanoszenia: kielnia, pace styropianowe lub drewniane. Zarabianie masy: czysta woda wodociągowa w stosunku w stosunku ok. 16% masy.


W celu uniknięcia grudek i zbryleń należy pamiętać o wsypywaniu proszku do wody, a nie dolewaniu wody do suchej mieszanki. Mieszać, do uzyskania jednolitej konsystencji - najlepiej mechanicznie w betoniarce lub przy użyciu mikserów malarskich. Gęstość masy dostosować do potrzeb wykonywanych prac lub stosowanych urządzeń poprzez dolewanie wody. Zarobiona zaprawa pozostaje gotowa do użycia - w zależności od temperatury otoczenia - około 1 godziny. Na położenie warstwy grubości około 10 mm zużywa się około 16 kg gotowej zaprawy na 1m2 tynkowanej powierzchni. Narzucać kielnią, rozprowadzać, wyrównać i nadmiar zbierać pacą styropianową lub drewnianą. Zaleca się nałożoną już zaprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez polewanie od czasu do czasu wodą.


90 dni od daty produkcji na opakowaniu.