marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Klej gipsowy

Klej gipsowy PROFIT służy do przyklejania płyt kartonowo-gipsowych oraz elementów gipsowych (sztukaterii) do podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu oraz bloczków gipsowych. Może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń


Klej gipsowy PROFIT jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących i uszlachetniających. Jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu.


Klej gipsowy posiada doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu, bloczków gipsowych oraz płyt kartonowo-gipsowych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarnka piasku i tynku należy usunąć. Uwaga: Podłoża silnie chłonące wodę (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją gruntującą. Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Kruche i odpadające tynki należy usunąć. Nierówności podłoża większe niż ± 1 cm należy wyrównać zaprawą szpachlowo-renowacyjną albo zaprawą tynkarską. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża piaszczące należy zagruntować odpowiednimi środkami.


Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody ( 0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg suchej mieszanki) i pozostawić na około 2 minuty, po czym wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia i zachowuje swoje właściwości przez około 45 minut


Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowywania do 12 miesięcy


Warunkiem uwzględnienia ewentualnej reklamacji jest zachowanie oryginalnego opakowania. Ewentualne reklamacje uwzględniane będą wyłącznie do wartości zakupionego towaru


Klej gipsowy jest mieszanką gipsu budowlanego, wypełniaczy i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednolitą masę o konsystencji pasty, dającą się łatwo nanosić i szybko zastygającą po rozpoczęciu wiązania. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do podłoża. Klej przeznaczony jest do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych i innych drobnych elementów gipsowych do podłoży mineralnych wewnątrz pomieszczeń. Klej może być także stosowany przy wznoszeniu ścian działowych do łączenia płyt gipsowych, np. PRO-MONTA. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży gipsowych, z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków wapienno-piaskowych, elementów z betonu zwykłego i komórkowego wewnątrz pomieszczeń

Dane techniczne i wykonawcze:

Gęstość nasypowa: 0,86 g/cm³

Zawartość siarczanu wapnia: : ≥ 30%

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,06MPa

Czas zużycia: : ≥ 45 min

Klasyfikacja ogniowa: A1

Temperatura stosowania: +5°C do + 25°C

Zużycie: ok. 3 - 5 kg/m²

Sposób użycia:

Przygotowanie podłożą: Wszystkie podłożą powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę oraz być równe i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. Nie stosować na farby wapienne i kredowe. Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe oraz podłoża pylące należy zagruntować. Przygotowanie zaprawy: Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody (10 litrów na 20kg mieszanki) i wymieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Nie należy urabiać więcej kleju niż można zużyć w ciągu 30 minut. Do prac stosować odpowiednie narzędzia ze stali nierdzewnej. Pojemniki i narzędzia powinny być czyste. Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować punktowo na plackach rozstawionych w odległości ok. 40 cm w pionie i w poziomie. Jeżeli płyta ma być wyłożona materiałem sztywnym (np. płytka ceramiczna) odstępy między plackami powinny wynosić ok. 25cm. Przy płytach o grubości 9,5 mm klej należy układać w 4 rzędach. Przytwierdzanie i wyrównanie płyty powinno nastąpić po 10 minutach po nałożeniu kleju. Klej należy zużyć w przeciągu 30min. Grubość nakładanej masy powinna wynosić minimum 15 mm. Niedopuszczalne jest mieszanie kleju z innymi materiałami. Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zaleceń producenta płyt gipsowo kartonowych.

Czyszczenie narzędzi

Czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy

Opakowania

Worki 20 kg

Przechowywanie

W warunkach suchych i w nie uszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 6 miesięcy od daty produkcji.

Data aktualizacji:

10/2013

Wyrób zgodny z PN-EN 14496:2007