marka profit

Profit to marka dla tych:

  • którzy zainteresowani są wysoką i stabilną jakością produktów za konkurencyjną cenę,
  • którym zależy, by ograniczać koszty, ale nie obniżać jakości,
  • którzy chcą zyskać na budowie, czy remoncie,
  • którzy szukają oferty, której wartość zdecydowanie przewyższa cenę.

Zaprawa klejąca do gresu

Zaprawa klejąca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego i organicznego, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i elastycznością


Około 1 m warstwy grubości 1 mm z 1,9 kg suchej zaprawy.


Worki 25 kg na paletach po 42 sztuki.


Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek gresowych do podłoży sztywnych oraz tzw. podłoży trudnych, wewnątrz i na zewnatrz pomieszczen, w tym także na tarasach i balkonach (o spadku > 2%). Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, sztywne wiórowe płyty ościenne, jastrychy cementowe (o wilgotności < 2%) zwykłe i z ogrzewaniem podłogowym, jastrychy anhydrytowe (o wilgotności < 0,5%) zwykłe i z ogrzewaniem podłogowym, wewnętrzne lane asfalty z posypką piaskową, maty podłogowe zastępujące jastrychy, stare wewnętrzne okładziny z płytek ceramicznych. Zaprawa nadaje się również do mocowania materiałów termoizolacyjnych na niedużych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz izolacji akustycznej wewnątrz pomieszczeń.


Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Kruche i odpadające tynki należy usunąć. Nierówności podłoża większe niż ± 1 cm należy wyrównać zaprawą szpachlowo-renowacyjną albo zaprawą tynkarską. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża piaszczące należy zagruntować odpowiednimi środkami


Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolno obrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem.


Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pace stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schniecia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie powbijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże, większe niż 30x30 cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny bya przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Szerokość spoin należy dobrać w zależności od lokalizacji wykładziny i wielkości płytek. W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się: minimum 2 mm - przy długości boku płytki do 0 cm, 2-6 mm - przy płytkach 0-25 cm, 4-8 mm - przy płytkach 25-30 cm. W wykładzinach zewnętrznych, w zależności od koloru płytek i nasłonecznienia, podane wartości należy zwiększa o 50-80%. Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapaa ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą. Czyszczenie narzędzi: czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Zużycie orientacyjne: 4-5 kg m2.


W miejscach suchych i w nie uszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji.


Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.


Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +30°C Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 3 godziny (w temperaturze otoczenia +20°C) Czas otwartego schnięcia: >= 20 minut